Collectanten gezocht in Tilburg

Tilburg – Het Leger des Heils zoekt collectanten in Tilburg voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 27 november tot en met 2 december 2017.

Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, collecteert het Leger des Heils in veel plaatsen van deur tot deur. Helpt u Het Leger des Heils mee die extra stap te zetten? Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 – 53 98 175.