Minder kinderen verlaten school voortijdig

Tilburg – Het aantal kinderen in Tilburg dat school voortijdig verlaat is in het schooljaar 2015/2016 opnieuw licht gedaald naar 2,3 procent. Het schooljaar daarvoor lag het nog op 2,5 procent.

Wethouder Marcelle Hendrickx: “Alle kinderen hebben niet alleen leerplicht, maar vooral ook het recht om te leren en om hun talenten op school te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor een goede toekomst. De cijfers over 2015/2016 laten zien dat we op de goede weg zijn.”