Nieuwe subsidieregeling voor ‘groene’ daken

TILBURG – Vanaf juni 2017 zal er een nieuwe subsidie- regeling ingaan voor het aanleggen van ‘groene’ daken.

De regeling is bedoeld voor onder andere particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Voorwaarde is wel dat de bebouwingen binnen de bebouwde kom staan. Particulieren kunnen een subsidie aanvragen tot maximum 2.500 euro. Voor bedrijven en corporaties ligt dit maximum op 25.000 euro. Daarnaast wordt er alleen een subsidie toegekend mits de aanleg wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Groene daken zullen bijdragen aan klimaat- bestendigheid en leefbaarheid. Daarnaast past het plan binnen het streven van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal te zijn. De regeling zal anderhalf jaar van kracht zijn. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden. In totaal is er een half miljoen euro uitgetrokken voor de regeling.