PBO

Volgens de eisen van de Mediawet heeft elke omroep, dus ook Omroep Tilburg een Programmabeleid bepalend Orgaan (PBO), de opvolger van de vroegere Programmaraad. Het PBO heeft als taak het programmabeleid van Omroep Tilburg vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen Omroep Tilburg en valt onder verantwoordelijkheid van de directie van de omroep. Het PBO is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden. De leden zijn representatief voor de belangrijkste in Tilburg en omgeving voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden hebben aantoonbare ervaring en deskundigheid van de sector, welke zij vertegenwoordigen. Daarnaast is er een grote algemene belangstelling voor de radio- en tv-programma’s van Omroep Tilburg. De samenstelling van de leden is een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd, geslacht en regionale spreiding binnen onze gemeente. Alle leden zijn woonachtig in de gemeente Tilburg.

Peter Franken voor Sport
Tilburgse Sportraad
secretaris@tilburgsesportraad.nl

Piet van Beurden voor Onderwijs en Educatie
Fontys ACI, docent
p.vanbeurden@fontys.nl

Liesje Diemont voor Etnische en Culturele minderheden
Stichting Vrolijkheid
liesje@vrolijkheid.nl

Marieke van Bommel-Bekker voor Maatschappelijke Zorg en Welzijn
Hoofd Communicatie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
mvbommel@tsz.nl

Judith Ensel voor Kunst en Cultuur
Art-fact, servicepunt voor amateurkunst
www.art-fact.nl

Leo Remijn (voorzitter PBO) voor Geloofsovertuiging
Dekenaat Tilburg-Goirle
leoremijn@gmail.com

Joop van Gestel
Unie Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Kring Tilburg
jjmvangestel@home.nl

Berry Naber voor de Zelfstandige Ondernemers
Berry Naber Opticiens
mail@berrynaberopticiens.nl