Praat mee bij Jeugdbescherming Brabant

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema’s die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor verzorgt de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant.

Op deze manier wil de Cliëntenraad haar medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

De cliëntentafel in de Tilburgse vestiging, Alleenhouderstraat 25, staat gepland op 6 september, 16.00-18.00 uur

Heeft u ideeën hoe de hulp van Jeugdbescherming Brabant beter kan? Dan heten Jeugdbescherming Brabant en de Cliëntenraad u van harte welkom! Kijk op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail: cliëntenraad@jbbrabant.nl (u kunt zich ook via dit mailadres aanmelden).

Over Jeugdbescherming Brabant
Jeugdbescherming Brabant staat voor: ‘Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind en staat voor veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kunt u vertrouwen op alertheid, zorg en aandacht van Jeugdbescherming Brabant. Samen veilig, twee woorden waarmee een wereld van verschil kan worden gemaakt…. samen met u.’

Gerelateerd Nieuws