Tilburg – De gemeente investeert jaarlijks in haar onderwijsgebouwen. In 2019 staat onder andere de uitbreiding van basisscholen De Elzen, St. Caecilia en Rennevoirt op het programma.

Het gebouw van basisschool Huibeven krijgt aanpassingen voor de fusieschool Heerevelden / Huibeven. Ook wordt gewerkt aan een oplossing voor het ruimteprobleem van basisschool De Stappen.

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs: “In Tilburg willen we een goede start voor onze kinderen. Inspirerend onderwijs hoort daarbij. Net als een fijne leerplek: een plek waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, waar ieder kind mee kan doen, zijn talenten kan ontwikkelen en dromen waar kan maken.” Naast de plannen voor de huisvesting van onderwijs, komt er ook een Masterplan kindgerichte voorzieningen. Per wijk bekijken gemeente, onderwijs, kinderopvang en andere partners hoe zij het beste kunnen samenwerken en wat nodig is voor een optimale talentontwikkeling.

Hendrickx: “Dat gebeurt dus op maat. Zo kun je voor de ene wijk denken aan een integraal kindcentrum, waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken en kinderen binnen- en buitenschools leren. In een andere wijk wordt het schoolgebouw een ontmoetingsplaats voor wijkactiviteiten. Zo dragen schoolgebouwen bij aan de sociale verbinding in de wijken.” Het masterplan is naar verwachting half 2019 klaar.

Het masterplan vormt de basis voor het meerjarige integrale huisvestingsplan, waarin alle investeringen in schoolgebouwen voor de komende 15 jaar staan. Ook met de schoolbesturen van het voorgezet onderwijs wordt gewerkt aan een meerjarig plan. In beide plannen is er aandacht voor de ambitie om als gemeente in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Laat meer zien van Algemeen

Bekijk ook

Hart van Brabant Nieuws – 20 maart 2019

Het Hart van Brabant Nieuws van 20 maart 2019: – ROC Tilburg doopt nieuwe kist voor …