Tilburg – Na de zomer wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om op de Noordhoekring verkeersmaatregelen te testen die zijn gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Als de raad positief besluit start de proef dit najaar.

De gemeente test op verschillende delen van de Cityring verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid en de bereikbaarheid kunnen verbeteren. In de eerste helft van dit jaar werd op de Heuvelring een eerste proef uitgevoerd.

Het ging om het herhaaldelijk afsluiten van een rijstrook met behulp van matrixborden en het aanbrengen van markering om te testen of de oversteekplaatsen daardoor veiliger werden. Deze proef is inmiddels beëindigd. Een onafhankelijk onderzoeksbureau analyseert nu alle testgegevens en de uitkomsten van de enquête die onder inwoners werd gehouden. De conclusies van deze eerste proef zijn deze zomer beschikbaar.

Bij de proef aan de Noordhoekring wordt de rijbaan voor het oog versmald met belijning, en oversteekplaatsen krijgen ledverlichting. Dit zijn tijdelijke maatregelen waarbij het effect in de gaten wordt gehouden.

In de tweede helft van dit jaar wordt een voorstel voor een proef op de Schouwburgring uitgewerkt. In verschillende sessies worden ideeën verzameld bij ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Deze ideeën worden verwerkt in het ontwerp van de proef.

Na evaluatie van de drie proeven komt een totaaladvies voor de inrichting van de Cityring.

Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden. De gemeente onderzoekt hiervoor verbetermogelijkheden voor de Cityring, waar geregeld te hard wordt gereden.

Laat meer gerelateerde artikelen zien
Laat meer zien van Algemeen

Bekijk ook

Proef Schouwburgring gaat na de kermis door

Ook na de kermis zal er maar één rijbaan gebruikt kunnen worden op de Schouwburgring. De a…