Tilburg – De Tilburgse wijken Stokhasselt, Groenewoud, West en Staatsliedenbuurt Oost zijn door de gemeente aangewezen als focuswijken voor de komende twee jaar. Dit betekent dat er extra aandacht komt voor deze wijken.

Deze keuze wordt gemaakt op basis van de zogenoemde wijktoets. Die toets is opgebouwd uit cijfers over de leefbaarheid, veiligheid en welvarendheid van de bewoners in de wijk. Daarnaast zijn verhalen vanuit bewoners een belangrijk onderdeel van de toets volgens de gemeente.

Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, woningbouwcorporaties, onderwijs en andere sociale partners, hebben zich samen gebogen over de uitslag van de wijktoetsen. Zij hebben een advies gevormd over welke wijken extra aandacht nodig hebben.

Focuswijken zijn wijken waar meerdere problemen op verschillende vlakken spelen. Naast de vier focuswijken zijn er ook zogenoemde ‘aandachtswijken’ aangewezen. Dit zijn wijken waar onvoldoende is gescoord op één of meer thema’s maar beter dan de focuswijken. Dit kunnen thema’s zijn als veiligheid, sociaaleconomische gesteldheid of de fysieke omgeving. Hieronder vallen onder andere de wijken Jeruzalem, Oerle en Loven Zuid.

Laat meer zien van Algemeen

Bekijk ook

Documentaire ‘Schapenheld’ met Q&A in Cinecitta

Tilburg – “Een vrijgevochten Brabantse schaapsherder worstelt met zijn idealen…