Vanaf het najaar van 2020 zijn automobilisten niet meer welkom op het Radioplein in de Tilburgse binnenstad. Het pleintje, dat op het punt ligt waar de Nieuwlandstraat eindigt en de Heuvelstraat begint, wordt namelijk toegevoegd aan het voetgangersgebied van het centrum. In dat gebied geldt de regel dat auto’s zonder ontheffing daar tussen elf uur ‘s ochtends en zes uur ‘s ochtends niet mogen komen.

Met de maatregel hoopt de gemeente sluipverkeer in het Dwaalgebied tegen te gaan. Bewoners en ondernemers klagen al langer over de drukte en onveilige verkeerssituaties. Daarop hebben zij een werkgroep gevormd, die nu het initiatief heeft genomen om dit deel van het Dwaalgebied af te sluiten.

Met behulp van slimme camera’s zal worden gecontroleerd of de auto’s die het gebied in komen rijden, dat ook mogen. De camera controleert het kenteken, waardoor het systeem weet of er voor de betreffende auto een ontheffing is verleend. Overigens moet het Openbaar Ministerie nog formeel goedkeuring geven om de camera’s daar te plaatsen. Ook de gemeenteraad moet nog instemmen met de afsluiting. In januari 2020 zal daarover worden vergaderd.

Laat meer gerelateerde artikelen zien
Laat meer zien van Nieuws

Bekijk ook

Brand in transformatorhuis veroorzaakt stroomuitval bij 2000 huishoudens

Een brand in een transformatorhuisje aan de Noordhoekring in Tilburg, heeft er maandagavon…