Bestuur

Het bestuur van Omroep Tilburg bestaat uit vier personen en is eindverantwoordelijk voor het geheel van de lokale omroep. Het bestuur bestaat uit bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor één aandachtgebied binnen de omroep. Ondanks het feit dat er geen directe operationele taken liggen voor het bestuur, daar deze bij de directeur gewaarborgd zijn, houdt Omroep Tilburg nauw contact met haar bestuur door hen te informeren en te betrekken bij alle organisatieontwikkelingen van Omroep Tilburg in een maandelijkse vergadering met het bestuur en de directeur.

Erik Kamps
Voorzitter
Monja van den Berg
Secretaris
Jan Pieter Gommers
Penningmeester
Pieter Bon
Programmering